موسس مرکز تجاری ایران در آلماتی قزاقستان، با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

بازدید جناب آقای محتشمی پور (معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت) جناب آقای صابر (سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان) و جناب آقای فغانی (سرکنسول محترم ایران در آلماتی قزاقستان) و مدیران شرکت مدیریت صادرات پارس فیدار
از محل مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان.
🔹هدف اصلی این مرکز، گسترش سهم بازار و کالاها و خدمات صادراتی، حضور و ماندگاری در بازار و دستیابی به اهداف صادراتی است.
🔹امید این است بتوانیم با توجه به الطاف خداوند، درصدد توسعه و رشد مرکز تجاری ایران در آلماتی قزاقستان با توجه به فرصت های موجود بین دو کشور، در راستای اعتلای جایگاه کشور عزیزمان ایران در تجارت بین الملل قدم برداریم.

خدمات مرکز تجاری

_
  • اختصاص فضای اداری شامل دفتر کار، انبار، نمایشگاه
  • بهره‌مندی از نیروهای متخصص در حوزه¬های بازاریابی، فروش، حقوقی و حسابداری
  • بازاریابی مستقیم به صورت تبایغات محیطی و مذاکرات B2B میدانی
  • دیجیتال مارکتینگ
  • حمل و نقل و لجستیک
  • امکان مذاکره مستقیم و انعقاد قرارداد فروش با خریداران در بازار هدف
  • اعزام هیئت ¬های تجاری از بازرگانان و تجار اصلی بازار هدف جهت بازدید از مرکز

خدمات مراکز تجاری

خدمات شرکت پارس‌فیدار

_

بدون مالیات مادام العمر

 

اختصاص فضای اداری شامل دفتر کار، انبار، نمایشگاه .

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

امنیت شغلی بالا

 

دارای جاده ها ، بنادر و فرودگاه های پیشرفته به عنوان یکی از شلوغ ترین دروازه های جهان برای تجارت ، تجارت و گردشگری در منطقه.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

سریع و ارزان

 

رتبه های اول و 16 در سطح جهان در زمینه "سهولت انجام کسب و کار" ، که توسط فرایندهای حمایتی دولت ، سیاست ها و خدمات دیجیتالی فعال شده است.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

تضمین ایمنی

 

به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد تا 100 درصد بر تجارت خود تملک کنند ، و بر تعهد دبی برای تسهیل تجارت ، جذب و تداوم سرمایه گذاری ها تاکید می کند.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

نقشه راه تجاری

 

سرمایه گذاران و بازرگانان را قادر می سازد حداکثر سود را در شرایط بدون مالیات و مالیات بدون سرمایه گذاری در دبی امارات به دست آورند.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

نقشه راه تجاری

 

طیف وسیعی از رویدادها و فعالیتهای تفریحی فوق العاده متنوع را برای همه در یک محیط پر جنب و جوش و جهانی در شرکتهای سهامی ارائه می دهد.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر
خدمات جهانی

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

خدمات حقوقی

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

خدمات نوسازی

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

خدمات اینترنتی

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

خدمات مالیاتی

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

خدمات شغلی

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت مدیریت صادرات پارس‌فیدار، پیشرو در زمینه مدیریت صادرت در بازار‌های جهانی، با هدف تسهیل صادرات و توسعه روابط تجاری واحد ‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار با سایر کشورها از جمله کشور‌های حوزه CIS به ویژه قزاقستان و روسیه، کشور‌های اروپایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

جدیدترین اخبار و مقالات

رویدادها و به روز رسانی

_